Skorstensfolket

Skorstenstätning med FuranFlex® – Tätning av alla skorstenar

Med infodringsmaterialet FuranFlex® tätar du alla slags rökkanaler, oavsett material i omslutningsväggarna. Skorstenstätning med FuranFlex uppfyller stränga krav, inte minst när det gäller höga temperaturer och brandsäkerhet.

FuranFlex består av ett specialutvecklat kompositmaterial som är lätt, starkt och har enastående isolerförmåga. Infodringsmaterialet installeras i den befintliga skorstenen och formas med tryckluft för att sedan härdas med vattenånga. Resultatet av skorstenstätning med FuranFlex blir en slät kanal, helt utan skarvar.

Utnyttjar hela kanalarean

Några av fördelarna med FuranFlex är att antalet håltagningar minimeras och att kanalarean behålls. Relining med FuranFlex kan göras i alla miljöer oavsett material i omslutningsväggarna. Vid skiljetungsfel vid murade kanaler, behövs normalt inte någon separat reparation av omslutningsväggarna. FuranFlex lämpar sig även för skorstenstätning när omslutningsväggarna består av Eternit.

Användningsområde

FuranFlex kan användas vid relining av alla typer av skorstenar. Infodringsmaterialet är lämpligt oavsett bränsleslag, vid såväl torr som våt drift. Vid olje-, gas-, och spannmålseldning och vid vedeldning i öppna spisar används FuranFlex och vid all annan vedeldning och fastbränsleeldning används FuranFlex RWV.

FuranFlex Skorstenstätning – giftfritt och miljövänligt

Kompositmaterialet i FuranFlex släpper inte ifrån sig några skadliga ämnen. Det har utvecklats för att ge en giftfri boendemiljö och vara ett klokt val ur miljösynpunkt.

FuranFlex är bedömd av SundaHus, som givit produkten högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.

FuranFlex finns också registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Vidare rekommenderas FuranFlex av Byggvarubedömningen. Se Byggvarubedömningens senaste utlåtande (2018-03-19) >

 

Typgodkännanden

FuranFlex och FuranFlex RWV är typgodkända av Kiwa Sverige enligt följande kriterier:

FuranFlex: TG 0249, ≤350°C. Gas, olja, fastbränsle- och spannmålseldning

FuranFlex RWV: TG 1095, ≤450°C. Fastbränsleeldning

Fler användningsområden

FuranFlex används också vid relining av ventilationskanaler och imkanaler. Läs mer >

SkorstensFolket lämnar 10 års garanti på FuranFlex och FuranFlex RWV. Garantin gäller både arbete och material vid installation i rökkanaler.

Keramisk tätningsmassa från SkorstensFolket.

Murade skorstenar slits med tiden och till slut är inte rökkanalen tät längre. Genom glidgjutning med keramisk tätningsmassa återställs och renoveras den murade skorstenen snabbt och effektivt. Rökkanalerna rengörs noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt bruk.

Resultatet blir en skorsten med rök- och gastäta väggar. Den keramiska tätningsmassan bildar en tunn och slät kanalvägg som gör att kanalarean nästan helt kan behållas. Draget förbättras väsentligt samtidigt som smuts- och sotavlagringarna minskar.

Vedpannor, kaminer, öppna spisar och kakelugnar

Glidgjutning med keramisk tätningsmassa är en ideal lösning för murade skorstenar med rökkanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Även kakelugnar tätas med denna metod, utan att de behöver monteras ner. För att uppnå optimalt kondensskydd kan keramisk tätningsmassa kompletteras med ”coating”.

Kostnadseffektivt med keramisk tätningsmassa

Den beprövade metoden med keramisk massa är inte bara effektiv ur ett tätningsperspektiv. Skorstensrenoveringen blir också praktisk och kostnadseffektiv.

Fler användningsområden

Keramisk tätningsmassa används också vid renovering av ventilationskanaler och imkanaler. Läs mer >

SkorstensFolket lämnar 10 års garanti på glidgjutning med keramisk tätningsmassa. Vi tillhandahåller främst vår egenutvecklade keramiska tätningsmassa samt keramisk tätningsmassa från Schädler. Givetvis är all tätningsmassa typgodkänd.

SFS Flex. Skorstenstätning med insatsrör av metall

Metoden rostfria flexibla metallrör innebär att böjbara stålrör används som skorstensrör. Installationen tar inte mer än en dag och du kan börja elda omgående.

SkorstensFolkets egenutvecklade rostfria flexibla metallrör– SFS Flex – är tillverkade i rostfritt, syrafast stål och monteras i den befintliga rökkanalen. SFS Flex kan installeras med eller utan isolering, och metoden passar så gott som alla skorstenar. Enda undantaget är skorstenar för spannmålseldning.

Flera fördelar med SFS Flex

Rostfria flexibla metallrör är en perfekt metod för tätning av rökkanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. SFS Flex är också mycket lämpliga vid eldning med bränslen såsom olja och gas. SkorstensFolket erbjuder flera modeller av SFS Flex där insatsrörens stålkvalité anpassas för torr respektive våt drift.

Metoden med rostfria flexibla metallrör är särskilt lämplig om rökkanalen har många eller långa sidodragningar eller om rökkanalen är oregelbundet utformad. I sortimentet finns modeller av SFS Flex för alla situationer.

Fler användningsområden

SFS Flex används också vid renovering av ventilationskanaler och imkanaler. Läs mer >

Ta del av SFS Flex Prestandadeklaration!